Hải sản sạch Cát Bà

Làm sao để bảo quản rau tươi lâu

Có rất nhiều cách

Untitled Document
BƯỚC 1
Tạo đơn hàng
BƯỚC 2
Xác nhận đơn hàng
BƯỚC 3
Store 365 giao hàng
BƯỚC 4
Khách hàng nhận hàng ( thanh toán)